خطا : در حال حاضر امکان پرداخت سفارش های پرداخت در محل وجود ندارد.

در صورت برداشت وجه و تکمیل نشدن خرید وجه شما ظرف 72 ساعت به حساب شما برگردانده میشود.

درگاه بانک :
وضعیت :
عملیات ناموفق

برای بازگشت به اپلیکیشن بانی مد بر روی لیک زیر کلیک کنید

بازگشت به بانی مد