1

اعطای کارت عضویت به خریداران غیر عضو:

ما خریدی لذت بخش را برای شما به ارمغان آورده ایم. آنلاین خرید کنید و با اولین خرید،کارت عضویت جین وست را دریافت نمایید و از ویژگی های آن به طور کامل بهره ببرید.

مزایای کارت عضویت 

کارت آبی :

این کارت با اولین خرید اینترنتی برای مشتریان ارسال می شود .

برای مشتریان عضو کارت آبی "MEMBERSHIP CARD" به ازای هر خریدی که انجام دهند 12% مبلغ پرداختی شان در هر سفارش به صورت بانی بن (کوپن تخفیف) در همان لحظه پیامک می شود که می توانند در خرید بعدیشان استفاده نمایند.

این درصد امتیاز در فروشگاههای ما 8% می باشد

کارت نقره ای :

چنانچه مجموع خرید مشتریان کارت آبی از سایت بانی مد به 3 میلیون تومان برسد، دپارتمان آنها به سیلور تغییر می کند (در فروشگاهها این سقف خرید برای تبدیل به کارت نقره ای 5 میلیون تومان می باشد).

مشتریان دارای کارت نقره ای "VIP CARD" به ازای هر خریدی که انجام دهند 20% مبلغ پرداختی شان در هر سفارش به صورت بانی بن (کوپن تخفیف) در همان لحظه پیامک می شود که می توانند در خرید بعدیشان استفاده نمایند.