دریافت هدیه در این جشنواره : 6 کالا به سبد خرید خود اضافه نمایید ، 2 کالا با کمترین قیمت به عنوان هدیه شما ثبت شده و از مجموع کل کسر خواهد شد .