بازگشت به مدرسه

امسال هم مثل سال پیش، شروع سال تحصیلی با همۀ سال‌های قبل متفاوته؛ اما زندگی جریان داره و هیچ‌چیز مثل شور و شوق رفتن به کلاس درس این رو به ما یادآوری نمی‌کنه. حالا هم که «زنگ تخفیفه» و تو می‌تونی با شرکت در بازی، تخفیف‌های فوق‌العادۀ زیادی برنده بشی؛ کافیه بازی کنی و با دعوت دوستانت، شانست رو بیشتر کنی. فقط مواظب باش که برگه‌های امتحان از خوشی زنگ تخفیف کم می‌کنه!

امسال هم مثل سال پیش، شروع سال تحصیلی با همۀ سال‌های قبل متفاوته؛ اما زندگی جریان داره و هیچ‌چیز مثل شور و شوق رفتن به کلاس درس این رو به ما یادآوری نمی‌کنه. حالا هم که «زنگ تخفیفه» و تو می‌تونی با شرکت در بازی، تخفیف‌های فوق‌العادۀ زیادی برنده بشی؛ کافیه بازی کنی و با دعوت دوستانت، شانست رو بیشتر کنی. فقط مواظب باش که برگه‌های امتحان از خوشی زنگ تخفیف کم می‌کنه!

شانس:

دوستان دعوت شده:

زنگ‌های تخفیف رو پیدا کن اما مواظب برگه‌های امتحان هم باش!

روی زنگوله‌ ها بزن و برنده شو!پروموشن بازگشت به مدرسه روی زنگوله‌ ها بزن و برنده شو!پروموشن بازگشت به مدرسه روی زنگوله‌ ها بزن و برنده شو!پروموشن بازگشت به مدرسه

پروموشن بازگشت به مدرسه
پروموشن بازگشت به مدرسه
پروموشن بازگشت به مدرسه
پروموشن بازگشت به مدرسه
پروموشن بازگشت به مدرسه
پروموشن بازگشت به مدرسه
پروموشن بازگشت به مدرسه
پروموشن بازگشت به مدرسه
پروموشن بازگشت به مدرسه

اگر نمیدونی چطوری با کد تخفیفت خرید کنی این فیلمو ببین!

راهنمای استفاده از کد تخفیف

اگر هنوز نمیدونی که چطوری باید از کد تخفیفت استفاده کنی, این فیلم همه مراحلو کامل توضیح داده و خیلی میتونه کمکت کنه!

راهنمای استفاده از کد تخفیف