جستجو بر اساس

قیمت
تومان تومان
برند
سایز
رنگ

شـلوار جین (182 محصول)

فقط موجود :
 • 199,000 تومان 84 %OFF 169,000 تومان
  جدید

  شلوار جین مردانه جین وست

  شلوار جین مردانه جین وست %1.2اسپندکس %78.3نخ پنبه %20.5پلی استر اتوکشی در دمای 150درجه شست وشوی دستی/ماشینی به صورت پشت ورو با رنگ های مشابه در دمای 30درجه

  169,000 تومان 199,000 تومان 15 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181002 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 79 %OFF 199,000 تومان
  جدید

  شلوار جین مردانه جین وست

  شلوار جین مردانه جین وست %1.2اسپندکس %85.6نخ پنبه %13.2پلی استر اتوکشی در ماکزیمم دمای 150درجه شست وشوی دستی/ماشینی با رنگ های  مشابه به صورت پشت ورو در ماکزیمم دمای30درجه

  199,000 تومان 249,000 تومان 20 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181004 موجودی: موجود
 • 229,000 تومان 86 %OFF 199,000 تومان
  جدید

  شلوار جین مردانه جین وست %79نخ پنبه

  شلوار جین مردانه جین وست %79نخ پنبه %1.6اسپندکس %19.4پلی استر اتوکشی در ماکزیمم دمای 150درجه شست وشوی دستی/ماشینی به صورت پشت و  رو با رنگ های مشابه در ماکزیمم دمای 30 درجه 

  199,000 تومان 229,000 تومان 13 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181517 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 79 %OFF 199,000 تومان
  جدید

  شلوار جین مردانه جین وست %30پلی

  شلوار جین مردانه جین وست %30پلی استر %67.9نخ پنبه %0.8الیاف سلولزی اتوکشی در ماکزیمم دمای 150 درجه شست شوی دستی/ماشینی به صورت پشت   و رو با رنگ های مشابه در ماکزیمم دمای 30درجه

  199,000 تومان 249,000 تومان 20 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181501 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 79 %OFF 199,000 تومان
  جدید

  شلوار جین مردانه جین وست %87.1نخ

  شلوار جین مردانه جین وست %87.1نخ پنبه/7.8%پلی استر %3.2الیاف سلولزی/1.9%اسپندکس اتوکشی در ماکزیمم دمای 150درجه سانتی گراد شست و شوی دستی/ماشینی به صورت پشت و رو با رنگ های مشابه در ماکزیمم دمای 30 درجه سانتی گراد

  199,000 تومان 249,000 تومان 20 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181006 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 79 %OFF 199,000 تومان
  جدید

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف بهاره

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف بهاره %52.4 پنبه، 31% الیاف سلولزی، 15.3% پلی استر، 1.3% لایکرا حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت مجزا و پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  199,000 تومان 249,000 تومان 20 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181003 موجودی: موجود
 • 199,000 تومان 84 %OFF 169,000 تومان
  جدید

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف بهاره

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف بهاره %67.8 پنبه، 28.9% پلی استر، 1.6% اسپندکس، 1.7% الیاف سلولزی حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت مجزا و پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  169,000 تومان 199,000 تومان 15 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181590 موجودی: موجود
 • 199,000 تومان 84 %OFF 169,000 تومان
  جدید

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف %67.9

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف %67.9 پنبه، 30% پلی استر، 1.3% اسپندکس، 0.8% الیاف سلولزی حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  169,000 تومان 199,000 تومان 15 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181589 موجودی: موجود
 • 199,000 تومان 84 %OFF 169,000 تومان
  جدید

  شلوار جین مردانه Straight Fit حاوی

  شلوار جین مردانه Straight Fit حاوی الیاف بامبو %70 پنبه، 30% ریون کشی نمی باشد حداکثر دمای اتوکشی 110 درجه سانتیگراد شستشو به صورت مجزا و پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  169,000 تومان 199,000 تومان 15 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:88711026 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 79 %OFF 199,000 تومان
  جدید

  شلوار جین مردانه %100 پنبه Slim Fit

  شلوار جین مردانه %100 پنبه Slim Fit 811 کشی نیست حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت مجزا و پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  199,000 تومان 249,000 تومان 20 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:28711032 موجودی: موجود
 • 199,000 تومان 84 %OFF 169,000 تومان
  جدید

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف دارای

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف دارای زیپ و دکمه Slim Fit %95.3 پنبه، 1.3% اسپندکس، 3.4% سایر الیاف حداکثر دمای اتوکشی 110 درجه سانتیگراد شستشو به صورت پشت و رو و مجزا با دمای 30 درجه سانتیگراد

  169,000 تومان 199,000 تومان 15 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:88711001 موجودی: موجود
 • 199,000 تومان 84 %OFF 169,000 تومان
  جدید

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف %99

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف %99 پنبه، 1% اسپندکس Skinny Fit دارای طرح های اریب در بافت شلوار حداکثر دمای اتوکشی 110 درجه سانتیگراد شستشو به صورت مجزا و پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  169,000 تومان 199,000 تومان 15 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:88711014 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 79 %OFF 199,000 تومان

  شلوار مردانه جین وست جنس:جین

  شلوار مردانه جین وست جنس:جین %92.2پنبه %1.1 لایکرا %6.7پلی استر اتوکشی در ماکزیمم دمای150درجه سانتی گراد شست وشوی دستی/ماشینی به صورت پشت و رو با رنگ های مشابه در ماکزیمم دمای 30 درجه سانتی گراد

  199,000 تومان 249,000 تومان 20 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181011 موجودی: موجود
 • 199,000 تومان 84 %OFF 169,000 تومان

  شلوار مردانه جین وست جنس:جین

  شلوار مردانه جین وست جنس:جین %67.8پنبه-1.6%اسپندکس %1.7الیاف سلولوزی-28.9%پلی استر اتوکشی در ماکزیمم دمای 150درجه سانتی گراد شست وشوی دستی/ماشینی به صورت پشت و رو با رنگ های مشابه در ماکزیمم دمای 30 درجه سانتی گراد

  169,000 تومان 199,000 تومان 15 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181591 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 63 %OFF 159,000 تومان

  شلوار جین مردانه تا حدی منعطف Slim

  شلوار جین مردانه تا حدی منعطف Slim Fit %67.9 پنبه، 30% پلی استر %1.3 اسپندکس، 0.8% الیاف سلولزی اتوکشی در ماکزیمم دمای 150درجه سانتیگراد شست وشوی دستی/ماشینی به صورت پشت ورو با رنگ های مشابه در ماکزیمم دمای30 درجه سانتی گراد

  159,000 تومان 249,000 تومان 36 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181506 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 59 %OFF 149,000 تومان

  شلوار مردانه  جنس: جین %99پنبه %1

  شلوار مردانه  جنس: جین %99پنبه %1 اسپندکس دارای جیب،دکمه و زیپ اتو کشی در ماکزیمم دمای 110 درجه سانتی گراد شست و شوی دستی/ماشینی در ماکزیمم دمای 30 درجه و به صورت مجزا

  149,000 تومان 249,000 تومان 40 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:88611007 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 51 %OFF 129,000 تومان

  شلوار جین کشی و منعطف مناسب اوایل

  شلوار جین کشی و منعطف مناسب اوایل پاییز و بهار Skinny Fit %70.3 پنبه، 17.7% پلی استر، 10.7% اکریلیک، 1.3% اسپندکس حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت مجزا و پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  129,000 تومان 249,000 تومان 48 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:55181011 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 51 %OFF 129,000 تومان

  شلوار جین کشی و منعطف، پاییزه حاوی

  شلوار جین کشی و منعطف، پاییزه حاوی الیاف Sorona Skinny Fit رنگ مشکی : 68.8% پنبه، 31.2% پلی استر رنگ سرمه ای : 72% پنبه، 28% پلی استر حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت مجزا و پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  129,000 تومان 249,000 تومان 48 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:55181004 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 63 %OFF 159,000 تومان

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف بهاره

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف بهاره مناسب استفاده روزانه %76.1 پنبه، 22.5% پلی استر، 1.4% اسپندکس حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت پشت و رو و مجزا با دمای 30 درجه سانتیگراد

  159,000 تومان 249,000 تومان 36 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181511 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 63 %OFF 159,000 تومان

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف بهاره

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف بهاره مناسب استفاده روزانه %75.1 پنبه، 23.4% پلی استر، 1.5% اسپندکس حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت پشت و رو و مجزا با دمای 30 درجه سانتیگراد

  159,000 تومان 249,000 تومان 36 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181509 موجودی: موجود
 • 249,000 تومان 63 %OFF 159,000 تومان

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف بهاره

  شلوار جین مردانه کشی و منعطف بهاره مناسب استفاده روزانه Tight Fit %62.6 پنبه، 37.4% پلی استر حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت پشت و رو و مجزا با دمای 30 درجه سانتیگراد

  159,000 تومان 249,000 تومان 36 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181502 موجودی: موجود
 • 269,000 تومان 55 %OFF 149,000 تومان

  شلوار جین 100% پنبه Loose Fit جیب ها

  شلوار جین 100% پنبه Loose Fit جیب ها با طرح نخ کش نرم و تا حدی کشی و منعطف مناسب بهار نازک و خنک قابل استفاده در فضاهای بیرون و غیر رسمی حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  149,000 تومان 269,000 تومان 45 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:62189020 موجودی: موجود
 • 299,000 تومان 53 %OFF 159,000 تومان

  شلوار جین مردانه  کشی و منعطف لطیف و

  شلوار جین مردانه  کشی و منعطف لطیف و راحت Tight Fit %71.2 پنبه، 28.8% پلی استر حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  159,000 تومان 299,000 تومان 47 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:62181008 موجودی: موجود
 • 299,000 تومان 53 %OFF 159,000 تومان

  شلوار جین مردانه  دو رنگ به غیر از

  شلوار جین مردانه  دو رنگ به غیر از کد 2530 مدل Tight کد 2530 : 66.9% پنبه، 32.2% پلی استر، 0.9% اسپندکس (لایه داخلی بدون رنگ) کد 2550 : 67.3% پنبه، 31.5% پلی استر، 1.2% اسپندکس (لایه داخلی سبز) کد 2560 : 67.6% پنبه، 31.4% پلی استر، 1% اسپندکس (لایه داخلی قهوه ای آجری) حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  159,000 تومان 299,000 تومان 47 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181518 موجودی: موجود
 • 299,000 تومان 53 %OFF 159,000 تومان

  شلوار جین مردانه  پشت کمر کشی دارای

  شلوار جین مردانه  پشت کمر کشی دارای بند تنظیم سایز داخلی بسیار با دوام و منعطف %87.1 پنبه، 7.8% پلی استر، 3.2% الیاف سلولزی، 1.9% اسپندکس حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  159,000 تومان 299,000 تومان 47 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181007 موجودی: موجود
 • 269,000 تومان 51 %OFF 139,000 تومان

  شلوار جین مردانه  کشی و منعطف Skinny

  شلوار جین مردانه  کشی و منعطف Skinny Fit کیفیت عالی %79.3 پنبه، 19.8% پلی استر، 0.9% اسپندکس حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  139,000 تومان 269,000 تومان 48 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181001 موجودی: موجود
 • 269,000 تومان 55 %OFF 149,000 تومان

  شلوار جین مردانه  کشی و منعطف کیفیت

  شلوار جین مردانه  کشی و منعطف کیفیت عالی بسیار راحت Slim Fit %74.6 پنبه، 25.4% پلی استر حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  149,000 تومان 269,000 تومان 45 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:62181506 موجودی: موجود
 • 299,000 تومان 53 %OFF 159,000 تومان

  شلوار جین مردانه  کشی و منعطف راحت و

  شلوار جین مردانه  کشی و منعطف راحت و با دوام %71.9 پنبه، 26.6% پلی استر، 1.5% اسپندکس حداکثر دمای اتوکشی 150 درجه سانتیگراد شستشو به صورت پشت و رو با دمای 30 درجه سانتیگراد

  159,000 تومان 299,000 تومان 47 %OFF
  کاهش قیمت
  کد محصول:71181514 موجودی: موجود