تهران-جنت آباد مرکزی-خیابان دانش-خیابان عابدی-خیابان شهید محمد نوروزی-پلاک 5
تلفن تماس : 49216000-021  

کد پستی:1475614566