خدمات پس از فروش شرکت آریا زمان:

1- به منظور استفاده از گارانتی، ارائه ضمانت‌نامه ممهور به مهر فروشگاه، ساعت مورد نظر و فاکتورخرید، الزامی می‌باشد.

2- خسارت‌های ناشی از فرسودگی و خسارت‌های وارده به بدنه، بند، شیشه وباتری شامل گارانتی نمی‌باشد.

3- مسئولیت بسته‌بندی صحیح کالا، هنگام ارسال به عهده فرستنده است و توصیه می‌گردد حتی‌المقدور، از بسته‌بندی اصلی، بدون لوازم جانبی و ملحقات جهت ارسال استفاده شود.

4- اگر ساعت قابل تعمیر و یا سرویس نباشد، به دلیل عدم وجود قطعات یدکی و یا غیرقابل تعمیر بودن ساعت، با یک نمونه از آن یا نمونه مشابه دیگر قابل تعویض خواهد شد.

5- خسارت‌های ناشی از عدم استفاده صحیح، عدم مراقبت، سوانح، سرویس و تعمیر از سوی افراد و تعمیرگاه‌های غیرمجاز، به عهده مشتری می‌باشد.

مدت اعتبار این ضمانت‌نامه از تاریخ صدور 2 سال است.