برای تجربه بهتر VPN را خاموش کنید

راهنمای خرید سوتین ان بی بی NBB:

نحوه تعیین کردن کاپ سینه (اندازه زیر سینه منهای اندازه دور سینه )

5.1 سانتی‌متر: سایز کاپ B

7.6 سانتی‌متر: سایز کاپ C

10.2 سانتی‌متر: سایز کاپ D